Помощ за украинци в България

СУОБ "Мати Украйна" работи в тясно сътрудничество с Посолство на Украйна в България

Жилище

Украински граждани търсят жилища в България

При настаняване, моля, подписвайте договор за заем за послужване. Съгласно българското законодателство, с договора за заем за послужване заемодателя предоставя безвъзмездно на заемателя вещ или имот за временно ползване.