Помощ за украинци в България

СУОБ "Мати Украйна" работи в тясно сътрудничество с Посолство на Украйна в България

Искам да помогна

Транспорт

Украински граждани търсят транспорт в България и Румъния

Жилище

Украински граждани търсят жилища в България

Работа

Украински граждани търсят работа

Спец помощ

Украински граждани търсят професионална специализирана помощ

Дарения

Украински граждани и военни търсят финансова и хуманитарна помощ

Доброволец

Украински граждани търсят помощ на доброволци в България