Помощ за украинци в България

СУОБ "Мати Украйна" работи в тясно сътрудничество с Посолство на Украйна в България

Доброволец

Украински граждани търсят помощ на доброволци в България