Помощ за украинци в България

СУОБ "Мати Украйна" работи в тясно сътрудничество с Посолство на Украйна в България

Транспорт

Украински граждани търсят транспорт в България и Румъния