Помощ за украинци в България

СУОБ "Мати Украйна" работи в тясно сътрудничество с Посолство на Украйна в България

Друга помощ

Украински граждани търсят професионална помощ